الشحن الى United Kingdom , USD

الأسئلة

سؤال: Está versão e a LITE ?

السؤال بواسطة lequinho1 على 2019-10-07 13:06:33

Sushijjgg99 Este é o relógio inteligente bip.

2019-10-24 06:34:28 مساعدة (0)
عرض
Answers (1)

سؤال: No site diz que minha encomenda chegou. mas na verdade não chegou.

السؤال بواسطة alexcleber40 على 2019-01-17 06:54:46

Apivorous Sobre esta questão, entre em contato com o atendimento ao cliente na parte inferior do site, eles irão ajudá-lo.

2019-01-23 03:22:24 مساعدة (0)
عرض
Answers (1)

سؤال: Tem como colocar em português?

السؤال بواسطة alexcleber40 على 2019-01-09 14:43:21

YeYIN Sim, suporte.

2019-01-15 03:45:33 مساعدة (0)
عرض
Answers (1)
قياس مدى الرضا

حمل التطبيق للحصول على كوبون خصم بقيمة 10% حصرياً