كل الرسائل

سؤال: does it have a low voltage cut off for lipos

السؤال بواسطة crazyredneck7 على 2020-03-21 07:57:39

madmancandfamilyrc no

2020-11-22 06:09:31 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Bekomme ich 2 Stangen für den Preis oder ist der für 1 Stange?

السؤال بواسطة JoHu على 2019-02-10 10:23:01

madmancandfamilyrc 2 piece

2020-11-08 04:58:42 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: ?Does these tires come glued

السؤال بواسطة BG515547183 على 2020-11-06 03:52:23

madmancandfamilyrc yespre glued

2020-11-08 04:57:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

madmancandfamilyrc theparts are the same but i really dont reccomend these little trucks theres a major problem with the rear diff

2020-11-08 04:56:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: good for cheetha 11101...?

السؤال بواسطة BG045433341 على 2020-10-06 08:34:51

madmancandfamilyrc yes

2020-10-16 06:26:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: how many amp ESC for 4000kv is recommended to power this motor? please somebody answer

السؤال بواسطة ziad007 على 2019-06-15 11:04:48

madmancandfamilyrc kindadepends on battery voltage ... 2s 7.4v lipo 35a should be fine

2020-09-21 12:58:42 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Does it come filled with oil already?

السؤال بواسطة BG814865536 على 2020-06-04 12:35:29

madmancandfamilyrc yes

2020-08-14 12:40:22 مساعدة (1)
عرض
أجابات (3)

سؤال: does in a969B?

السؤال بواسطة Giovanny على 2019-06-21 05:05:29

madmancandfamilyrc yes

2020-08-01 09:46:15 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)