كل الرسائل

heldin 2019-10-07 14:02:24
3
التوصيات
تعليقات (2)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:04:31
2
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:07:43
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:08:53
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:10:19
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:12:24
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:13:27
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:15:02
2
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:16:41
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:18:05
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

heldin 2019-10-07 14:19:31
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

سؤال: Se pueden usar estas gafas con una camara fpv de 2.4g sin problema?

السؤال بواسطة BG523716142 على 2020-03-15 10:18:21

heldin a recepção dele e de 5.8 GHz. se o seu transmissor for de 2.4 g não vai funcionar

2020-03-25 04:03:25 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: will the price will get decrease when we share to someone?

السؤال بواسطة jay Rathi على 2020-03-23 04:21:32

heldin não sei te responder

2020-03-25 04:00:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

heldin ola amigo. peço que tente conectar no wi-fi de outro smartphone se o problema ainda persistir pode ser que a conexão wi-fi esteja com algum defeito. na questão de tempo voo e 5 a 7 minutos . aí sugiro que compre algumas bateria reserva. espero que tenha ajudado

2020-03-25 03:59:03 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Good day, will this battery work for Phantom 3 SE?

السؤال بواسطة Stefan على 2018-06-15 03:44:00

heldin tem cupom de desconto?

2020-02-03 05:50:28 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: se eu comprar o drone é possível comprar uma bateria extra junto ?

السؤال بواسطة heldin على 2018-09-11 09:10:17

familiafeliz cliqueino lugar errado, na verdade eu queria e saber sobre a entrega q ainda nao chegou, eu ainda nao recebi nenhuma das compras q fiz....obrigado...

2019-11-25 06:28:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)
heldin 2018-10-02 17:08:28
1
التوصيات
تعليقات (1)

كبار المراجعين: