كل الرسائل

سؤال: Comprei as panelinhas e paguei o boleto e não tenho como visualizar pedido e andamento da entrega

السؤال بواسطة Clarice Brum Dias Brum Dias على 2019-12-03 08:09:46

BG434710353 não consigo ver o rastreamento desde o dia 20 de maio

2020-06-09 08:43:22 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: como faço para rastrear?

السؤال بواسطة BG434710353 على 2020-05-16 01:32:53

suyongnian Maybe you can use the "contact us" to contact the banggood customer service team.

2020-06-03 01:12:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)