كل الرسائل

سؤال: ola gostaria de saber porque não está enviando para o Brasil??? e se tem alguma previsão para enviar??

السؤال بواسطة kenmenor على 2020-08-18 07:09:45

Kokken Em seguida, observe a entrega do armazém no exterior, atualmente fora de estoque.

2020-08-21 02:07:07 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: HELLO. How di you activate TWS MODE?

السؤال بواسطة BG177255403 على 2020-08-18 10:01:31

Stope You need to buy two speakers.

2020-08-21 02:05:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: متى توصل إلى السعودية

السؤال بواسطة BG451951410 على 2020-08-19 04:07:06

Lord_jen إذا اخترت الشحن الجوي ، يمكنك الوصول في غضون أسبوعين.

2020-08-21 02:01:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Bom dia. Quero saber a diferença, de Mifo o7 ,solteiro e o duplo? Obrigado e no aguardo.

السؤال بواسطة BG443716431 على 2020-08-19 08:55:32

Screem É claro que o efeito do ferro de círculo duplo será melhor.

2020-08-21 02:00:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: هل الشيء مزيق

السؤال بواسطة BG382556481 على 2020-08-19 10:54:54

TinyCutie هذا المنتج له شكل فريد وآمل أن ينال إعجابكم.

2020-08-21 01:59:30 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Buen día, es compatible con Xiaomi redmi note 8 plus?

السؤال بواسطة conejitometalico على 2020-08-19 01:26:24

Tracy sim.

2020-08-21 01:58:25 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Eu comprei um desse , e o fone é bom mas como consigo ver a porcentagem de bateria ?

السؤال بواسطة wendelwendel18 على 2020-08-19 04:25:16

Kitty Ele pode ser visualizado no iPhone, mas não pode ser visualizado em telefones Android.

2020-08-21 01:13:09 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

Kentoy if you want a earphone which can control volume,please choose AA-UM4 UM5 UM6, I think UM6 is the best.

2020-08-21 01:11:35 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: O fone e aprova d'água?

السؤال بواسطة Christian Caldeira على 2020-08-19 11:59:13

Chartreuse consulte os detalhes.

2020-08-21 01:09:53 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: is the bass good

السؤال بواسطة baynicole على 2020-08-20 10:30:56

Gitag I think so.

2020-08-21 12:44:34 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)