كل الرسائل

سؤال: How big is this product?

السؤال بواسطة Chicken84 على 2018-04-01 03:16:04

Kyoshofw03 16,5 x 6,5 cm

2022-04-12 07:56:28 مساعدة (0)
عرض
أجابات (16)

سؤال: A lâmpada carrega sem luz solar direta?

السؤال بواسطة BG383257318 على 2021-05-10 08:28:17

Kyoshofw03 Oui

2022-04-03 06:27:42 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: My 9 yo son bought this drone. Hie donwe get the camera to work?

السؤال بواسطة BG130243955 على 2021-01-26 02:20:46

Kyoshofw03 Écrire au service client merci

2022-04-03 06:27:27 مساعدة (0)
عرض
أجابات (8)

سؤال: Is this US$ 21.99 ?

السؤال بواسطة BG488516452 على 2021-01-24 04:44:27

Kyoshofw03 Yes

2022-03-27 04:52:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (5)

سؤال: What this it with protection frame???

السؤال بواسطة BG181436341 على 2020-10-29 02:32:22

Kyoshofw03 Pour apprendre et pas casser les hélices

2022-03-19 10:09:21 مساعدة (0)
عرض
أجابات (8)

سؤال: el bolso no lo quiero como hago pars anular un producto?

السؤال بواسطة BG484363635 على 2020-07-23 08:53:43

Kyoshofw03 Si le colis est pas parti oui

2022-03-19 10:08:42 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

Kyoshofw03 Disponible avec vol de 10 minutes maxi, batterie supplémentaire disponible, caméra de bonnes qualités manuel, le wifi est correct merci

2022-03-12 08:53:49 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: What motor does this use? Brushless? Can it carry a gopro?

السؤال بواسطة Sean Louie Nathaniel Sucayan على 2021-04-02 02:04:27

Kyoshofw03 Moteur brossé et pas de gopro

2022-03-12 08:50:04 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)