كل الرسائل

سؤال: Bonjour Savez vous si ce pack est muni d un régulateur (cutoff, surchauffe...)?

السؤال بواسطة papat78 على 2019-10-05 01:08:20

elecat such lipo packs are unprotected, no electronic in it, just lipo cells assembled and connections

2021-03-11 08:47:12 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Bonjour Savez vous si ce pack est muni d un régulateur (cutoff, surchauffe...)?

السؤال بواسطة papat78 على 2019-10-05 01:08:39

BG198251661 no

2020-12-08 05:26:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)