كل الرسائل

سؤال: Which receiver is best for RadioMaster TX12?

السؤال بواسطة logging على 2021-05-10 07:39:38

Blackstyle07 module et Rx TBS cross fire

2021-05-15 03:27:48 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: a este frame se le puede poner gps?

السؤال بواسطة jMIGUEL8 على 2021-05-03 11:31:09

Blackstyle07 oui vous pouvez installé un GPS il faut acheté un support tpu ou imprimé 3d

2021-05-15 03:27:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)