كل الرسائل

سؤال: How do I select UK model?

السؤال بواسطة BG315145640 على 2020-07-07 09:23:16

carr88 si

2022-01-21 02:30:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: las puntas son de 4mm o 6.35mm ?

السؤال بواسطة jhonnyherejh على 2020-02-26 06:59:10

carr88 4mm

2022-01-19 01:57:13 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: What is the peak current for one channel and for how long?

السؤال بواسطة BG255156911 على 2021-04-05 02:00:46

carr88 ottimo prodotto funziona precisamente ottima qualità prezzo veloce nella spedizione

2022-01-02 03:24:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Does this set also work for FS-i6S ?

السؤال بواسطة Buchi على 2018-12-01 06:49:14

carr88 ottimo prodotto per la modifica della radio rc flysky veloce nella spedizione ottimo prezzo

2022-01-02 03:22:49 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Could you please double confirm it can display internal resistance for 3-4S Li-Po batteries?

السؤال بواسطة Somi على 2018-06-21 09:07:22

carr88 ottimo prodotto qualità prezzo funziona perfettamente lo consiglio arrivato dopo pochi giorni da l'ordine

2022-01-02 03:21:58 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)