كل الرسائل

Van έχει δύναμη;πως το είδες μπουλόνια δοκίμασες;

antreas1989 20/09/2022
0
تعليقات (3)

Van είχε κάποια προβλήματα όπως γράφω αλλά τα διόρθωσα τα πραγματικά αμπέρ ήταν 119 έφτιαξα μια κατασκευή και δούλεψε περίπου 3 ώρες στα 80-90αμπερ (έγραφε 140) χωρίς πρόβλημα την παρτην. και ξέρω τι σου λέω είχα γράψει και άλλα μαζί με βιντεάκι που κολλούσα αλλά δεν τα ανέβασε

Van 05/03/2021
21
تعليقات (13)