كل الرسائل

سؤال: You changed Range and Intensity ?? Explain, what is the lumen and range ?? it says 3000lumen 1560meter

السؤال بواسطة AliExpressShopper على 2021-03-25 11:32:18

EHomani Bu ürünleri almadığım halde neden cevaplıyorum

2022-04-18 05:50:03 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: How much kilometers is real range in the city?

السؤال بواسطة AliExpressShopper على 2021-07-24 07:05:50

jammer555 up to 1km

2021-09-20 06:48:48 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: what is real range in town

السؤال بواسطة AliExpressShopper على 2021-09-06 08:08:39

Dozier Itis depending on the surroundings. It can be from 500 meters to 3000 meters. You will have a shorter range in city environment and longer in suburban.

2021-09-08 05:04:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: how many lumens is this?

السؤال بواسطة makiboi على 2020-11-27 05:57:01

AliExpressShopper no its not 2300 lumen you are saying the sst40 version... this is with osram led around 1200 lumens 1100 meters

2021-04-13 02:57:48 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: what is the size 002 and 003 ?

السؤال بواسطة AliExpressShopper على 2021-03-17 11:24:32

The seller this item is not available any more

2021-04-06 11:43:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Can anyone answer me, if the Flashlight is original und worth buying?

السؤال بواسطة BG171178231 على 2020-08-14 03:21:16

AliExpressShopper original but is it worth?. hmm Are you in military , are you in a rescue team then no. Lep is so specific you can't use this everywhere. Small light spot. I advice you go buy big Led flashlight at least something you can use. ✔️🔦

2020-11-17 02:11:13 مساعدة (1)
عرض
أجابات (4)

سؤال: When will it be in stock?

السؤال بواسطة BG223535321 على 2020-07-05 08:10:37

AliExpressShopper looks like it is now in stock 14 August

2020-08-14 02:59:04 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)