كل الرسائل

سؤال: É compatível com Toyota Etios 2015

السؤال بواسطة marcelo.anizio3 على 2018-08-17 06:41:59
عرض
أجابات (0)

سؤال: tem atualização via ota, tem otg, vem com android 7 ?

السؤال بواسطة marcelo.anizio3 على 2017-12-23 05:37:20

Ntbanis Android 7, it supports otg.

2017-12-25 01:18:42 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)