كل الرسائل

سؤال: É compatível e funciona com Xiaomi MI9 com o cabo tipo C tipo C?

السؤال بواسطة erdemarco على 2021-03-05 11:14:42

KamilO Não tenho MI 9, não sei. No entanto, funciona com o ipad sem problemas.

2021-04-09 02:40:49 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)