كل الرسائل

سؤال: does this have auto leveling mode

السؤال بواسطة DerrickTR على 2022-02-13 09:16:56

eric69 bonjour, il n'y a pas de niveau automatique sur ce module, juste une stabilisation de vol

2022-02-15 04:17:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)